Szkolenia

SIMS to system szkolenia kadry kajakowej, który opiera się na modułach. Możesz dowolnie je łączyć i rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku. Możesz również zaliczyć ustalone zestawy modułów i dostać oficjalne uprawnienia kadry SIMS PZKaj.

Poziom podstawowy (dla osób bez doświadczenia w prowadzeniu zajęć kajakowych):

Poziom zaawansowany (dla osób z doświadczeniem w ok. 2 lat w prowadzeniu zajęć kajakowych):

Zobacz: ramowe programy modułów szkoleniowych .

Moduły SIMS są organizowane przez różne podmioty, kluby i firmy. Jednak kierownikiem takiego szkolenia jest zawsze osoba o uprawnieniach Starszego Instruktora. 

Kalendarz szkoleń 

Kalendarz szkoleń prowadzonych przez kadrę SIMS.

Przykładowy kalendarz szkoleń z roku 2022.